Bu sayfayı yazdır
Cuma, 29 Mart 2013 17:03

Çoklu Zeka Uygulamaları

Yazan

Yeni müfredatla birlikte kaynak ve yardımcı kitapların hazırlanması bir zaruret olmuştur. Bu yeni uygulamayla birlikte, ders kitaplarını destekleyecek ve konuların daha etkili bir şekilde işlenmesine yardımcı olacak zengin materyalin hazırlanması, programın başarısında önemli rol oynayacaktır.

Elinizdeki kitap, Türkçe derslerinde kullanılabilecek Çoklu Zekâ Teorisine uygun etkinliklerden oluşmaktadır. Kitap çoklu zekâ ile ilgili teorik bilgiler, dört beceri alanına uygun etkinlikler, dil bilgisi etkinlikleri ve değerlendirme olmak üzere dört ana bölümden oluşmaktadır.

ilk bölümde, çoklu zekâ ile ilgili teorik bilgiler verilerek zekâ türleri açıklanmış ve Bloom taksonomisine göre çoklu zekânın özellikleri anlatılmıştır. ikinci bölümde, dört beceri alanına uygun etkinliklere yer verilmiştir. Üçüncü bölüm, dil bilgisi etkinliklerinden oluşmaktadır. Kitabın dördüncü ve son bölümünde çoklu zekâya uygun değerlendirmeler yer almaktadır.

Kitapta Türkçe derslerinin sözel - dilsel zekâya hitap etmesinden dolayı yedi zekâ esas alınmıştır. Ayrıca her etkinliğin zekâ alanı ve beceri alanı belirtilmiştir.

Yeni eğitim anlayışında teorik bilgilerden ziyade, uygulamalarla öğrenmeyi kolaylaştıracak ve zevkli hâle getirecek bu tür eserlere çok ihtiyaç duyulmaktadır. Umarız bu çalışma öğretmen ve öğrencilere faydalı olur ve Türkçe öğretiminde farklı yöntem arayışlarına bir örnek teşkil eder.

Okunma 3966 defa

Resim Galerisi