Salı, 19 Aralık 2017 10:47

Yabancılar İçin Türkçe Hikaye Kitapları

Yazan 

Yabancılar İçin Türkçe Hikayeler

Kültür ve Turizm Bakanlığının GENÇDES projesi desteği ile hazırlanan "Türkçe Öğrenen Mülteci Gençler İçin Seviyelendirilmiş Hikâye Setleri" çalışması Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin yardımcı okuma kaynaklarına olan ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Setlerin önsözü şu şekildedir;

Millî Eğitim Bakanlığının son verilerine göre okullarda 150 bin, geçici eğitim merkezlerinde de 300 bini aşkın, toplamda 500 bine yakın Suriyeli öğrenci Türkiye’de eğitim almaktadır. Ülkemiz Suriyeli mülteci öğrencilerin derslik, eğitim, kırtasiye, lojistik ihti-yaçlarının karşılanması konusunda bütün dünyaya örnek teşkil ede-cek bir çalışma yürütmektedir.
Söz konusu öğrencilerin entegrasyonu için yapılan çalışma-lardan biri de Türkçe öğretimi konusudur. Öğrenciler yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında ders ve çalışma kitapları edinmek-te ancak Türkçenin dil zevkini hissedecek seviyelerine uygun edebî metinler konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar.
Suriyeli çocuklara ve gençlere Türkçe öğreten öğretmenlerin en büyük sorunlarından birini onlara seviyelerine uygun olarak ha-zırlanmış yardımcı kitaplar ve okuma kitapları sunamamak oluş-turmaktadır. Bilindiği üzere bir dili öğrenmenin en iyi yollarından biri o dilin edebî ve estetik zevkine uygun şekilde hazırlanmış me-tinleri okumaktır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı - GENÇDES Projeleri kapsamın-da desteklenen bu proje ile ülkemizde öğrenim gören 14 yaş üstü yabancı öğrencilerin dil seviyelerine ve ortak kültür değerlerine uygun olarak alan uzmanı yazarlarca özgün hikâye kitapları hazır-lanmıştır. Hikâyeler yalnızca mülteci öğrenciler için değil 14 yaş üstü bütün yabancı öğrencilerin Türkçe öğrenimini destekleyecek niteliktedir.
Hikâyelerde dilin altı seviyesi (A1,A2,B1,B2,C1,C2), ders kitap-larındaki temalar ve temel yaşam alanları dikkate alınmış, Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni’nden yola çıkılarak hazırlanan ka-zanımları ve dil becerilerini destekleyici hikâye setleri oluşturul-muştur. Bu çerçevede her seviyede 5 hikâye kitabı, toplam 6 sevi-yede 30 hikâye kitabı hazırlanmıştır. Her bir seviye için hazırlanan hikâye setlerini bir yazar kaleme almış, toplam altı seviyede altı yazar görev almıştır.
Okuma anlama çalışmalarına katkı sağlamak amacı ile her hikâye sonunda etkinlik ve alıştırmalar hazırlanmış, dinleme me-tinleri sayesinde öğrencilerin hikâyeleri Türkçenin kurallarına uy-gun bir telaffuzla dinlemeleri sağlanmaya çalışılmıştır.
2017 yılı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın himayelerinde Türk Dili Yılı olarak ilan edilmiştir. Editör ve yazarlar olarak Türk Dili Yılı’nda bu hikâye seti vasıtasıyla mülteci öğrenci-lerimizin Türkçemizin edebî ve estetik zevkini hissetmelerine bir nebze olsun hizmet edebilirsek kendimizi bahtiyar sayacağız.

A1 Hikaye Kitapları

A2 Hikaye Kitapları

B1 Hikaye Kitapları

B2 Hikaye Kitapları

C1 Hikaye Kitapları

C2 Hikaye Kitapları

Okunma 3650 defa

Genel Değerlendirme (0)

0 / 5 yıldız

Yorum yapın

Misafir olarak yorum yapın

0 / 500 Karakter kısıtlaması
Metin uzunluğu 10-500 karakter arasında olmalı
Yorumlarınız yönetici tarafından değerlendirilecek.
hizmet koşulları.
var iuser="26229", ibanner="1"